PROGRAM SYMPOZJUM 
"RADIESTEZJA, ASTROLOGIA, PSEUDONAUKA 
I ZAGROŻENIA DUCHOWE"
Gdańsk 17 kwietnia 1999r.
 
godz. 8.00 Msza Św. - Kaplica Centrum Ekumenicznego św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 godz. 14.30 Dyskusja dot. I części sympozjum
godz. 10.10 Powitanie uczestników i otwarcie sympozjum - 
o. dr Aleksander Posacki SJ
godz. 15.00-16.00 Przerwa na obiad
godz. 10.30-11.15 Sekty jako zagrożenie i wyzwanie dla Kościoła- o. dr Stanisław Głowa SJ godz. 16.00-16.45 Wschodnie sztuki walki - sport i filozofia życia - Dominik Chmielewski SDB
godz. 11.15 Pytania i uwagi do wykładu godz. 16.45 Pytania i uwagi do wykładu
godz. 11.45-12.30 Astrologia, sposób na szczęśliwe życie? - Jarosław Olszewski godz. 17.15-17.45 Przerwa na kawę
godz. 12.30

godz. 13.00-13.15

Pytania i uwagi do wykładu

Przerwa

godz. 17.45-18.30 Okultyzm i pseudonauka w kulturze, szkolnictwie, środkach masowego przekazu - o.dr Aleksander Posacki SJ
godz. 13.15-14.00 Czy różdżkarstwo prowadzi do okultyzmu? - 
dr Przemysław Kiszkowski
prof. dr hab. Henryk Szydłowski
godz. 18.30 Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów
godz. 14.00 Pytania i uwagi do wykładu godz. 19.30-20.30 Dla zainteresowanych - projekcja filmu "Sataniści" (dystr. Hagi Film i Video)
       
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH
I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH
KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
MIESIĘCZNIK
Nie z tej Ziemi

 
 
 
 
Warunki uczestnictwa w sympozjum
"RADIESTEZJA, ASTROLOGIA, PSEUDONAUKA 
I ZAGROŻENIA DUCHOWE":

1. Data sympozjum: 17 kwietnia 1999 (sobota)

2. Miejsce sympozjum: Gdańsk-Oliwa, Aula Mat.-Fiz. Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57

3. Koszt uczestnictwa w sympozjum: 25,- zł (opłata konferencyjna)

4. Zgłoszenia przyjmuje: 
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH
I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH 
Biuro Katolickiego Stowarzyszenia "Jezus Żyje"
80-838 Gdańsk, ul.Warzywnicza 1
tel./fax 0-58/305-14-45

Uwaga: Warunkiem umieszczenia na liście uczestników jest wniesienie opłaty konferencyjnej. Dowód wpłaty należy przedstawić przy odbiorze materiałów konferencyjnych.
Przy zgłoszeniach faxem proszę załączyć kserokopię wpłaty.

Wpłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto:
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH
I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH Katolickie Stowarzyszenie "Jezus Żyje"
80-838 Gdańsk, ul.Warzywnicza 1
Konto: Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział Gdańsk 11101271-119148-2700-1-71 (z dopiskiem "Sympozjum")

 
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH
I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH
oraz 
KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

we współpracy z miesięcznikiem

Nie z tej Ziemi
 

zaprasza na
 

Sympozjum

"RADIESTEZJA, ASTROLOGIA, PSEUDONAUKA 
I ZAGROŻENIA DUCHOWE"
 
 
 
 
 
 
 

Gdańsk 17 kwietnia 1999r.