Antynauka


Zamieściliśmy swego czasu na mej stronie, za zgodą autora, list pana mgr Bogdana Trawkowskiego.

Sądziłem, że poziom argumentacji i kultury tego listu świadczy sam za siebie. Tymczasem przeprowadzana ankieta wykazuje co innego i dlatego pozwalam sobie zamieścić scharakteryzowanie pseudonauki i pseudonaukowców uczynione przez prof. dr hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego w jego książce "Prawda i mity w fizyce" (strona 161).

Przemysław Kiszkowski
27.06.2006

"Kryteriami pozwalającymi odróżnić prace pseudowaukowe od innych są:

Mania wielkości autora, który uważa, że jako jedyny zna prawdę, odnosi się pogardliwie do wszystkich uczonych z prawdziwego zdarzenia, zarzucając im wniewybrednych słowach konserwatyzm lub wręcz nieuctwo.
Tekst pracy pseudonaukowej jest zwykle bełkotem polegającym albo na wprowadzaniu nowej terminologii znanej tylko autorowi, albo na posługiwaniu się słowami wprawdzie znanymi, ale przemieszanymi na zasadzie doboru przypadkowego (np.zmarszczki czasoprzestrzeni, ginekologia międzyplanetarna), co świadczy o ich niezrozumieniu przez autora.
Ignorancja objawiająca się zarówno w nieznajomości dobrze ustalonych faktów, jak również w bezpodstawnym zaprzeczaniu a priori wszystkiemu co niezgadza się z poglądami autora.
Kompletne niezrozumienie ducha nauki objawiające się w stawianiu "nauce oficjalnej" zarzutu, że nie potrafi na wszystko odpowiedzieć. Pseudowaukowiec nie rozumie, że nauka rozwija się właśnie dlatego, iż musi szukać odpowiedzi na wciąż nowe pytania.
Pseudonaukowiec lubi podpierać się wymyślonymi przez siebie autorytetami (kierownik kawiarni u podnóża obserwatorium staje się wówczas "profesorem")."

"Prawda i mity w fizyce" Andrzej K. Wróblewski; Wydawnictwo Iskry;Warszawa 1987.

O autorze:

prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski; Wykładowca "Historii fizyki"; Członek Rady Naukowej miesięcznika "Wiedza i Życie"

Z powrotem | Strona główna | reakcja radiestety | Radiesteci kontra naukowcom | Apel
Chrześcijaństwo a radiestezja

© Copyright by CyjSoftware in CYJlandia 1999 - 2006
stat4u